ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Hydrolyzed Sweet Almond Seedcake*

Hydrolyzed Sweet Almond Seedcake*

A natural organic coating agent for hair fiber from almond seedcake. Restores the aesthetic qualities
of damaged hair. Gives hair shine and softness.

Ingredients from certified organic cultivation

Natural & organic essential oils

Ingredients from essential oils

Μετάβαση στο περιεχόμενο