ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Citronellol***

Citronellol***

Citronellol, or dihydrogeraniol, is a natural acyclic monoterpenoid, which is found citronella oils, including Cymbopogon nardus (50%).

Citronellol is found in the oils of rose (18-55%) and geranium. Citronellol is used in perfumes.

Ingredients from certified organic cultivation

Natural & organic essential oils

Ingredients from essential oils

Μετάβαση στο περιεχόμενο