ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Caffeine

Caffeine

An odorless white powder that occurs naturally in the coffee, cola, guarana paste, tea and kola nuts. It is used as a stimulant and flavoring, to aid ingredients to penetrate in the skin, and to stimulate the skin.

Ingredients from certified organic cultivation

Natural & organic essential oils

Ingredients from essential oils

Μετάβαση στο περιεχόμενο