ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Allantoin

Allantoin


It is used in hand creams, hand lotions, hair lotions, after save lotions, and other skin soothing cosmetics because of its ability to help heal wounds and skin ulcers and to stimulate the growth of healthy tissue.

Ingredients from certified organic cultivation

Natural & organic essential oils

Ingredients from essential oils

Μετάβαση στο περιεχόμενο