Όροι Διαγωνισμού

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ « Summer Alert Contest!»

Η εταιρεία με την επωνυμία «BIOSELECT» και έδρα την ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 4, ΡΕΘΥΜΝΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Summer Alert Contest!» ο οποίος θα διενεργηθεί διά του ιστότοπου https://www.facebook.com/bioselect.gr/

1] Στο διαγωνισμό «Summer Alert Contest!» μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα.

2] Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της «BIOselect», καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) βαθμού.

3] Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο internet και πιο συγκεκριμένα μέσω του ιστοτόπου https://www.facebook.com/bioselect.gr/, με χρονική διάρκεια από τη Τρίτη 10/05/2022 έως και τη Τρίτη 17/05/2022.

4] Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος.

5] Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται σε πεδίο του ιστότοπου που σηματοδοτείται «όροι διαγωνισμού».

6] Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κάνουν comment (σχόλιο) στη σχετική με το διαγωνισμό ανάρτηση. Από τους συμμετέχοντες θα κληρωθούν τρεις (3) νικητές. Η κλήρωση θα διεξαχθεί τη Τετάρτη 18/05/2022, στα γραφεία της «BIOselect», με αυτοματοποιημένο τρόπο, ο οποίος δεν επιδέχεται ανθρώπινης παρέμβασης.

7] Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι κάνουν comment (σχόλιο) σχετικό με την ανάρτηση του διαγωνισμού.

8] Οι νικητές θα κερδίσουν από ένα  ΣΕΤ «Summer Alert Contest!» που περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη σειρά, αποτελούμενη από 3 προϊόντα περιποίησης σώματος:

(1) Αφρόλουτρο Peeling Σώματος 250ml

(1) Γαλάκτωμα Σώματος Λευκή Ορχιδέα 200ml

(1) Κρέμα Σμίλευσης & Λείανσης Σώματος 150ml

συνολικής αξίας 41.41€/ δώρο.

9] Από την κλήρωση θα αναδειχθούν τρεις (3) επιλαχόντες, οι οποίοι θα διεκδικήσουν τα δώρα που τυχόν δεν αποδεχθούν οι νικητές. Ως μη αποδοχή ορίζεται η μη εμφάνιση του νικητή, παρότι έχει ειδοποιηθεί για το δώρο του, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο ορίζεται από τους παρόντες όρους.

10] Οι νικητές των δώρων που θα προκύψουν από την κλήρωση θα ειδοποιηθούν με σχόλιο στην ανάρτηση του διαγωνισμού, αμέσως μετά την κλήρωση, την Τετάρτη 18/05/2022. Οι νικητές θα πρέπει να απαντήσουν θετικά με μήνυμα στο inbox της σελίδας BIOselect, για να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους μέσα στις επόμενες 5 ημέρες. Αν δεν απαντήσουν, τότε το δώρο μεταβιβάζεται στους επιλαχόντες, οι οποίοι θα ειδοποιηθούν με comment (σχόλιο) στη σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που και ο τρίτος και τέταρτος δικαιούχος δεν διεκδικήσουν μέσα στις επόμενες 5 ημέρες, το δώρο ακυρώνεται.

11] Οι νικητές θα παραλάβουν τα δώρα τους κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία.

12] Το δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

13] Η «BIOselect» δικαιούται να ματαιώσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του ή να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, όπως όλως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, η αμέλεια τρίτων, η αδυναμία τρίτων για τη διάθεση του δώρου και χωρίς να υποχρεούται σε προηγούμενη ενημέρωση των διαγωνιζομένων. Σε κάθε περίπτωση, πραγματοποιείται κλήρωση, εφόσον υπάρχουν συμμετοχές.

14] Η «BIOselect» δε φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται αζήμια των υποχρεώσεων της.